ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Στις 9-10 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας η εναρκτήρια συνάντηση της κοινοπραξίας του έργου FFEM υπό τον συντονισμό του εταίρου υποδοχής Mindshift Talent Advisory. Αρχικά, ο κάθε εταίρος της κοινοπραξίας προέβη σε σύντομή περιγραφή του φορέα του, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός συλλογικού συνεργατικού περιβάλλοντος ικανό να θέσει σταθερές βάσεις συνεργατικότητας προς ένανContinue Reading ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ