O PROJEKCIE

Celem tego projektu jest promocja i rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez opracowanie programu szkoleniowego dla kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym

Latest news

Notable partners