Trzecie spotkanie projektu FFEM


Trzecie spotkanie projektu FFEM odbyło się 3 listopada 2020 r., ponownie online.

Tym razem partnerzy rozmawiali o ukończeniu podręcznika do nauki i szkoleniu, które poprowadzi Petra Patrimonia Corsica i które będzie wspierane przez pozostałych partnerów.

Odbyła się również dyskusja na temat platformy szkoleniowej, która zostanie wkrótce zaprezentowana przez G12 oraz o studiach przypadków IO5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *