PROJEKT FFEM

Wspieranie Przedsiebiorczości Kobiet Mindset

Alarmująca stopa bezrobocia wśród kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie jest dobrze znana.

Biorąc pod uwagę liczby, wzmocnienie pozycji kobiet poprzez szkolenie / podnoszenie umiejętności zawodowych wydaje się być dobrym rozwiązaniem. W ten sposób można promować bardziej przedsiębiorcze postawy, ponieważ nie tylko pomagają one osiągnąć konkretną działalność przedsiębiorczą, ale także zwiększają szanse na zatrudnienie ludzi, szczególnie kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym, które są ostatecznymi beneficjentami projektu.

Ponadto zapewnienie kobietom środków i możliwości przezwyciężenia ich sytuacji osobistej, zawodowej i finansowej pomoże zmniejszyć różnicę między kobietami-przedsiębiorcami a mężczyznami.

NASZE CELE

Projekt FFEM ma na celu promowanie i poprawę przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez opracowanie programu szkoleniowego dla kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym i gospodarczym.

Aby to zrobić, należy zapewnić nie tylko im, ale także dorosłym profesjonalistom (trenerom, nauczycielom, pracownikom opieki społecznej, wychowawcom społecznym itp.) odpowiedni materiał szkoleniowy, który będzie sprzyjał (przekazywaniu i) nabywaniu wiedzy i kompetencji.

CO WYKRYLIŚMY

  • Niepokojące stopy bezrobocia
  • Brak podstawowej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • Brak kompetencji przedsiębiorczych / -Brak promocji przedsiębiorczości
  • Interesujące różnice między kobietami-przedsiębiorcami a ich odpowiednikami płci męskiej.

CELE

  • Obniżenie poziomu bezrobocia w naszych grupach docelowych poprzez zapewnienie im niezbędnych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, informacji i wsparcia w samozatrudnieniu i tworzeniu przedsiębiorstw.
  • W celu opracowania szkolenia zarówno dla kobiet zagrożonych wykluczeniem
  • rodzących się przedsiębiorców, jak i dla dorosłych specjalistów, aby wyposażyć ich w materiały dotyczące sposobu myślenia o „Wspieraniu Kobiecej Przedsiebiorczości – Mindset”
  • W celu promowania edukacji w zakresie przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej wśród kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym .
  • Aby zrównoważyć różnice między kobietami i mężczyznami.