DRUGIE MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU

Pod przewodnictwem UCE drugie spotkanie ponadnarodowe odbyło się online 31 marca 2020 r. z udziałem 5 organizacji partnerskich.
W odpowiedzi na obecną pandemię Covid 19, UCE opracował alternatywne plany pracy w celu zapewnienia sprawnej realizacji wszystkich wydarzeń związanych z projektem. Częste spotkania online za pośrednictwem Skype były przeprowadzane przed drugim spotkaniem międzynarodowym, aby wszyscy partnerzy mogli się przygotować. Podczas spotkania partnerzy omówili i zatwierdzili moduły szkoleniowe i internetową platformę edukacyjną. Omówiono wskaźniki kontroli jakości, strategie komunikacji i szkolenie trenerów na Korsyce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *