PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERÓW

W dniach 9-10 grudnia 2019 r. w Lizbonie w Portugalii odbyło się pierwsze spotkanie partnerów
w siedzibie portugalskiego partnera Mindshift Talent Advisory.
Na początku spotkania, partnerzy przedstawili swoje organizacje, ponieważ niektórzy partnerzy
nie znali się osobiście. Podczas spotkania konsorcjum dyskutowało o tym, jak będzie
zorganizowana współpraca, zaplanowano działania i wspólne metody pracy. Ponadto określono
potencjalne grupy docelowe objęte działaniami projektu, a także kolejne kroki w celu
rozpoczęcia opracowywania rezultatów intelektualnych i narzędzi rozpowszechniania.
Teraz wszyscy partnerzy znając konkretne zadania do wykonania, rozpoczynają prace nad
realizacją celów projektu FFEM oraz przygotowują się do szkolenia trenerów na Korsyce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *