ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Στις 9-10 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας η εναρκτήρια συνάντηση της κοινοπραξίας του έργου FFEM υπό τον συντονισμό του εταίρου υποδοχής Mindshift Talent Advisory.

Αρχικά, ο κάθε εταίρος της κοινοπραξίας προέβη σε σύντομή περιγραφή του φορέα του, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός συλλογικού συνεργατικού περιβάλλοντος ικανό να θέσει σταθερές βάσεις συνεργατικότητας προς έναν κοινό σκοπό. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κοινοπραξία συζήτησε εκτενώς τον σχεδιασμό κοινών δράσεων και μεθόδων εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. Επιπλέον, προσδιορίστηκαν με σαφήνεια οι πιθανές ομάδες-στόχοι του έργου, καθώς και τα επόμενα βήματα προκειμένου να αρχίσουν να αναπτύσσονται τα πνευματικά προϊόντα του προγράμματος.

Συμπερασματικά, με την ολοκλήρωση της εναρκτήριας διακρατικής συνάντησης,  η κοινοπραξία είναι πλήρως ενημερωμένη αναφορικά με συγκεκριμένα καθήκοντα που πρέπει να αναληφθούν και να εκτελεστούν μέχρι τις ερχόμενες καθορισμένες δια ζώσεις συναντήσεις, με τους εταίρους να είναι αποφασισμένοι να εργαστούν και να συνεισφέρουν αντικειμενικά για τη συνέχιση των στόχων του έργου FFEM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *