Δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση

Δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση

Με συντονιστή το UCE, η δεύτερη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία διαδικτυακά στις 31 Μαρτίου 2020 με τη συμμετοχή των 5 εταίρων, λόγω της απαγόρευσης ταξιδιών σε όλη την Ευρώπη. Λόγω της τρέχουσας πανδημίας του Covid 19, το UCE έχει σχεδιάσει εναλλακτικά σχέδια εργασίας για να εξασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση όλων των δράσεων του έργου,Continue Reading Δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση