Δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση

Με συντονιστή το UCE, η δεύτερη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία διαδικτυακά στις 31 Μαρτίου 2020 με τη συμμετοχή των 5 εταίρων, λόγω της απαγόρευσης ταξιδιών σε όλη την Ευρώπη.
Λόγω της τρέχουσας πανδημίας του Covid 19, το UCE έχει σχεδιάσει εναλλακτικά σχέδια εργασίας για να εξασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση όλων των δράσεων του έργου, ενώ οι υπόλοιποι οργανισμοί-εταίροι εργάστηκαν για να εκπληρώσουν τις αντίστοιχες δραστηριότητές τους.

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές διαδικτυακές συναντήσεις μέσω Skype πριν από τη δεύτερη διακρατική συνάντηση, ώστε όλοι οι εταίροι να μπορούν να προετοιμαστούν κατάλληλα. Η ατζέντα της συνάντησης και το πλάνο εργασίας για κάθε εταίρο επιβεβαιώθηκαν κατά τις συναντήσεις μέσω Skype. Το υλικό εργασίας μεταφορτώθηκε σε έναν κοινό διαδικτυακό χώρο εκ των προτέρων για την κατάλληλη προετοιμασία των εταιρών.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν και επιβεβαίωσαν τα πρότυπα για την ανάπτυξη των ενοτήτων των Πνευματικών Προϊόντων και της διαδικτυακής πλατφόρμας εκμάθησης. Επιπλέον, στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε ποιοτικός έλεγχος του έργου, αναπτύχθηκαν οι στρατηγικές επικοινωνίας και τα μέτρα για την επερχόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Κορσική.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *