Η τρίτη συνάντηση του έργου FFEM

Η τρίτη συνάντηση του έργου FFEM

Η τρίτη συνάντηση του έργου FFEM πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2020, και πάλι διαδικτυακά. Αυτή τη φορά, οι εταίροι μίλησαν για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού εγχειριδίου και την εκπαίδευση που θα ηγηθεί η Petra Patrimonia Corsica και που θα έχει την υποστήριξη των υπολοίπων συνεργατών. Έγινε επίσης συζήτηση για την εκπαιδευτική πλατφόρμα που θα παρουσιαστείContinue Reading Η τρίτη συνάντηση του έργου FFEM