Η τρίτη συνάντηση του έργου FFEM


Η τρίτη συνάντηση του έργου FFEM πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2020, και πάλι διαδικτυακά.

Αυτή τη φορά, οι εταίροι μίλησαν για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού εγχειριδίου και την εκπαίδευση που θα ηγηθεί η Petra Patrimonia Corsica και που θα έχει την υποστήριξη των υπολοίπων συνεργατών.

Έγινε επίσης συζήτηση για την εκπαιδευτική πλατφόρμα που θα παρουσιαστεί σύντομα από το G12 και για τις μελέτες περίπτωσης IO5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *