Εκπαίδευση για εκπαιδευτές FFEM

Εκπαίδευση για εκπαιδευτές FFEM

Από τις 9 έως τις 11 Δεκεμβρίου η σύμπραξη πραγματοποίησε τη δραστηριότητα FFEM C1, όπου όλο το υλικό που αναπτύχθηκε δοκιμάστηκε με μελλοντικούς εκπαιδευτές από κάθε χώρα-εταίρο. Η ομάδα συμμετείχε σε μια 5ωρη εκπαίδευση κάθε μέρα και, στο τέλος, συμπλήρωσαν ένα τεστ αξιολόγησης προκειμένου να παράσχουν τα σχόλιά τους, τα οποία θα μας βοηθήσουν ναContinue Reading Εκπαίδευση για εκπαιδευτές FFEM