Εκπαίδευση για εκπαιδευτές FFEM

Από τις 9 έως τις 11 Δεκεμβρίου η σύμπραξη πραγματοποίησε τη δραστηριότητα FFEM C1, όπου όλο το υλικό που αναπτύχθηκε δοκιμάστηκε με μελλοντικούς εκπαιδευτές από κάθε χώρα-εταίρο. Η ομάδα συμμετείχε σε μια 5ωρη εκπαίδευση κάθε μέρα και, στο τέλος, συμπλήρωσαν ένα τεστ αξιολόγησης προκειμένου να παράσχουν τα σχόλιά τους, τα οποία θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα του έργου!
Μετά την εκπαίδευση, όλοι οι εταίροι συνεχίζουν να εργάζονται πάνω στο υλικό που αναπτύχθηκε, καθώς και στις μεταφράσεις, ώστε να είναι όλα έτοιμα για το επόμενο στάδιο: Η πιλοτική εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου πιλοτικής εφαρμογής, μια ομάδα εκπαιδευτικών και μια ομάδα νέων γυναικών επιχειρηματιών από κάθε χώρα θα συμμετάσχουν προκειμένου να δοκιμάσουν την πλατφόρμα, το υλικό που αναπτύχθηκε και τη μεθοδολογία της. Μετά από αυτή την εκπαιδευτική περίοδο όλοι θα μοιράζονταν
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της
παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η
Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
τις απόψεις, τις προτάσεις και τη γενική αξιολόγησή τους μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων και της άμεσης επικοινωνίας με τους εταίρους

Posted in NEA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *