ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Στόχος του έγου είναι η προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης με την ανάπτυξη ενός προγράμματος εκπαίδευσης/ κατάρτισης για τις γυναίκες που κινδυνεύουν από κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό

Latest news

Notable partners